برای نمونه کتاب «آثار الباقیه» جدولی برای سعد و نحس بودن روزها دارد که در آن جدول در مقابل روز سیزدهم نوروز کلمه ی «سعد» به معنی نیک و فرخنده آورده شده است.

اما پس از نفوذ فرهنگ اروپایی در زمان حکومت صفویان رسید که در این فرهنگ نیز عدد 13 را نحس می دانستند، و هنوز هم با پیشرفت های علمی و فن آوری پیشرفته اروپا، این خرافات عمیقا در دل بسیاری از اروپاییان وجود دارد که در مقایسه با خرافات شرقی، شمارگان آن ها کم نیست و مثال های بسیار دیگری مانند «داشتن روزی بد با دیدن گربه ی سیاه رنگ»، «احتمال رویدادی شوم پس از رد شدن از زیر نردبام» یا «شوم بودن گذاشتن کلید خانه روی میز آشپزخانه»،«خوش شانسی آوردن نعل اسب» و بسیاری موارد خرافی دیگر که خوشبختانه تا کنون وارد فرهنگ ما نشده اند و برای ما خنده آور هستند.

اما تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی می توانیم درباره ی عدد سیزده پیدا کنیم، «بد قلق» بودن عدد 13 به خاطر خاصیت بخش ناپذیری آن است.(این خود نشانه ای از دانش بالای ایرانیان از ریاضی و به کارگیری آن در زندگی روزمره است.)

اما وقتی درباره ی نیکویی و فرخندگی این روز بیشتر دقت می کنیم منابع معقول و مستند با سوابق تاریخی زیادی را می یابیم.همان طور که گفته شد سیزدهم فرودین ماه که تیر روز نام دارد و متعلق به فرشته یا امشاسپند یا ایزد سپند (مقدس) و بزرگواری است که در متون پهلوی و در اوستا تیشتر نام دارد و جشن بزرگ تیر روز از تیر ماه که جشن تیرگان است به نام او می باشد.

 

تاریخچه ی سیزده بدر

همانطور که پیشینه ی جشن نوروز را از زمان جمشید می دانند درباره ی سیزده به در (سیزده بدر) هم روایت هست که :

«... جمشید، شاه پیشدادی، روز سیزده نوروز (سیزده بدر)را در صحرای سبز و خرم خیمه و خرگاه بر پا می کند و بارعام می دهد و چندین سال متوالی این کار را انجام می دهد که در نتیجه این مراسم در ایران زمین به صورت سنت و آیین درمی آید و ایرانیان از آن پس سیزده بدر را بیرون از خانه در کنار چشمه سارها و دامن طبیعت برگزار می کنند ...»

اما برای بررسی دیرینگی جشن سیزده بدر از روی منابع مکتوب، تمامی منابع مربوط به دوران قاجار می باشند و گزارش به برگزاری سیزده بدر در فروردین یا صفر داده اند، از همین رو برخی پژوهشگران پنداشته اند که جشن سیزده بدر بیش از یکی دو سده دیرینگی ندارد اما با دقت بیشتر در می یابیم که شواهدی برای دیرینگی جشن سیزده بدر وجود دارد.

همانطور که پیش از این گفته آمد، تنوع و گوناگونی شیوه های برگزاری یک آیین، و دامنه ی گسترش فراخ تر یک باور در میان مردمان، بر پایه ی قواعد مردم شناسی و فرهنگ عامه، نشان دهنده ی دیرینگی زیاد آن است.

همچنین مراسم مشابه ای که به موجب کتیبه های سومری و بابلی از آن آگاهی داریم، آیین های سال نو در سومر با نام «زگموگ» و در بابل با نام «آکیتو» دوازده روز به درازا می کشیده و در روز سیزدهم جشنی در آغوش طبیعت برگزار می شده. بدین ترتیب تصور می شود که سیزده بدر دارای سابقه ای دست کم چهار هزار ساله است.

شیوه های برگزاری و مراسم سیزده بدر

همانگونه که اشاره شد شیوه های برگزاری سیزده بدر و همچنین مراسم و آداب سیزده بدر بسیار متفاوت و گسترده می باشد که در اینجا به تفصیل نمی توان به آنها پرداخت، اما همانطور که می دانیم سیزدهم فروردین تیشتر روز می باشد و آغاز نیمسال دوم زراعی، و مردمان ایرانی برای نیایش و گرامیداشت تیشتر، ایزد باران آور و نوید بخش سال نیک به کشتزارها و مزارع خود می رفتند و در زمین تازه روییده و سرسبز و آکنده از انبوه گل و گیاهان صحرایی به شادی و ترانه سرایی و پایکوبی می پرداختند و از گردآوری سبزه های صحرایی و پختن آش و خوراکی های ویژه غافل نمی شدند.

بخشی دیگر از آیین های سیزده بدر را هم باورهایی تشکیل می دهند که به نوعی با تقدیر و سرنوشت در پیوند است.برای نمونه فال گوش ایستادن ،فال گیری (به ویژه فال کوزه)، گره زدن سبزی و گشودن آن ،بخت گشایی (که درسمرقند و بخارا رایج است)و نمونه های پرشمار دیگر ...از مراسم های روز سیزده بدر هستند.

از آئین های دیگر سیزده بدر که مانند  مراسم چهارشنبه سوری و نوروز، پر شمار، زیبا و دوست داشتنی است،بازی های گروهی، ترانه ها و رقص های دسته جمعی، گردآوری گیاهان صحرایی، خوراک پزی های عمومی، بادبادک پرانی، سوارکاری، نمایش های شاد، هماوردجویی جوانان، آب پاشی و آب بازی بخشی از این آیین هاست که ریشه در باورها و فرهنگ اساطیری دارند. از جمله شادی کردن و خندیدن به معنی فروریختن اندیشه های پلید و تیره، روبوسی نماد آشتی، به آب سپردن سبزه ی سفره ی نوروزی نشانه ی هدیه دادن به ایزد آب «آناهیتا» و گره زدن علف برای شاهد قرار دادن مادر طبیعت در پیوند میان زن و مرد، ایجاد مسابقه های اسب دوانی که یادآور کشمکش ایزد باران و دیو خشک سالی است.

 

سیزده بدر 1395,نحسی سیزده بدر,دروغ سیزده بدر,تاریخچه سیزده بدر

علف گره زدن یکی از مراسم سیزده بدر

افسانه ی آفرینش در ایران باستان و موضوع نخستین بشر و نخستین شاه و دانستن روایاتی درباره ی «کیومرث» دارای اهمیت زیادی است، در «اوستا» چندین بار از کیومرث سخن به میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین بشر نامیده است.

گفته های «حمزه ی اصفهانی» در کتاب «سِنی ملوک الارض و الانبیاء» صفحه های 23 تا 29 و گفته های «مسعودی» در کتاب «مروج الذهب» جلد دوم صفحه های 110 و 111 و «بیرونی» در کتاب «آثار الباقیه» بر پایه ی همان آگاهی است که در منبع پهلوی وجود دارد که :

«مَشیه» و «مَشیانه» که دختر و پسر دو قلوی کیومرث بودند، روز سیزدهم فروردین برای نخستین بار در جهان با هم ازدواج کردند. در آن زمان چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود ! آن دو به وسیله ی گره زدن دو شاخه ی «موُرد»، پایه ی ازدواج خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی داشتند، آن مراسم را به ویژه دختران و پسران دم بخت روز سیزده بدر انجام می دادند، امروزه نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی، نیت می کنند و علف گره می زنند.این رسم (علف گره زدن در روز سیزده بدر)از زمان «کیانیان» تقریبا فراموش شد و در زمان «هخامنشیان» دوباره آغاز شد و تا امروز باقی مانده است.

در کتاب «مُجمل التواریخ» چنین آمده است :

«... اول مردی که به زمین ظاهر شد، پارسیان آن را «گل شاه» نامیدند، زیرا که پادشاهی او الا بر گل نبود، پس پسر و دختری از او ماند که مشیه و مشیانه نام گرفتند و روز سیزده نوروز با هم ازدواج کردند و در مدت پنجاه سال هیجده فرزند بوجود آوردند و چون مُردند، جهان نود و چهار سال بی پادشاه بماند.»

همانگونه که شباهتی بین چارشنبه سوری و نوروز امروزی متداول در تهران و شهرهای بزرگ، با شیوه های اصیل و کهن آن وجود ندارد، سیزده بدر امروزی نیز تنها نامی از یک جشن کهن را برخود داشته و هیچ شباهتی به آیین کهن و یادگار نیاکان ما ندارد. نحوه ی اجرای جشن سیزده بدر ، مانند بسیاری از دیگر آیین های ایرانی، عمیقا از شیوه ی اصیل و باستانی خود دور شده است و به شکل فعلی آن، دارای سابقه ی تاریخی در ایران نیست.

اگر در گذشته مادران و پدران ما، سبزه های نوروزی خود را در این روز به صحرا می برده و برای احترام به زمین و گیاه، آن را در آغوش زمین می کاشته اند، امروزه ما آن را به سوی یکدیگر پرتاب می کنیم و تکه تکه اش می کنیم.

سیزده بدرِ پیشینیان ما، روزی برای ستایش و دعا برای طلب باران فراوان در سال پیش رو، برای گرامیداشت و پاکیزگی طبیعت و مظاهر آن، و زیست بوم مقدس آنان بوده است. در حالیکه امروزه روز ویرانی و تباهی طبیعت است!


برچسب ها: 13فروردین، روزطبیعت،

تاریخ : جمعه 13 فروردین 1395 | 08:10 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌
الحمد لله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی‌القاسم المصطفی محمّد و آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین. اللّهمّ صلّ علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها صلواتک و صلوات ملائکتک و اولیائک علیهم.

 تبریک عرض میکنم روز عید مبارک را و تشکّر میکنم از برادران عزیزی که برنامه اجرا کردند و جدّاً ما استفاده کردیم و لذّت بردیم. این سرود آخر جلسه هم هر سال حُسن ختامی است برای این جلسه که جناب آقای سازگار این سرود را هر سال انشاء میکنند؛ امسال خیلی هم خوب اجرا شد؛ مضامین خوب، مفاهیم خوب، درس، تعلیم، تذکّر.

 در این جلسه که شما برادران عزیز حضور دارید -البتّه خواهران گرامی هم هستند- خطاب من بیشتر به شما برادرانی است که به افتخار مدّاحی و ذاکری سیّدالشهداء (سلام‌الله‌علیه) و اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) مفتخرید. الحمدلله کمّیّت مدّاحان -بخصوص جوانان- در این عرصه کمّیّت بسیار مطلوب و زیاد و خوبی است، کیفیّت‌ها هم در بعضی از جاها واقعاً خوب است. این مسئله‌ی مدّاحی در کشور ما یک پدیده‌ای است؛ شبیه این را ما در هیچ جای دیگری نداریم. البتّه اختصاصات جامعه‌ی شیعه و چیزهای اختصاصی که در سایر جوامع اسلامی و غیر اسلامی نیست، متعدّد است؛ خود اصلِ عزاداری مثلاً یا اصل مصیبت‌خوانی برای اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) که معمولاً همراه است با موعظه و نصیحت و [بیان] معارف و مسائل روز و بیانات گوناگون و هرچه اقتضای هر زمانی میباشد، جزو اختصاصات شیعه است و از زمان ائمّه (علیهم‌السّلام) تا امروز ادامه داشته است؛ در جاهای دیگر نیست و خَلأاش را احساس میکنند. خلأاش را در جاهای دیگر احساس میکنند و سعی میکنند یک جوری پر کنند و نمیشود. لکن این پدیده‌ی مدّاحی و نغمه‌سرایی در باب مدح و مصیبت و مرثیه و ذکر و امثال اینها هم یکی از اختصاصات است؛ این هم جای دیگری نیست و به این شکل وجود ندارد؛ به این عمومیّت و به این وسعت -چه وسعت از لحاظ کمّیّت، چه وسعت از لحاظ معانی و مفاهیم و مانند اینها- نیست. این پدیده درخورِ کار علمی است؛ یعنی واقعاً جا دارد دانشجویان ما، اساتید ما، محقّقین ما بنشینند و روی این پدیده فکر کنند، کار کنند؛ هم تفسیر و تحلیل کنند، هم راه‌های علمیِ گسترش این را به ما نشان بدهند و یاد بدهند. ما در واقع دستِ‌کم گرفتیم این پدیده را؛ خیلی پدیده‌ی مهمّی است. خب، ما بحمدالله این توفیق را داشتیم، این فرصت را داشتیم که در طول این سی‌وچند سال گذشته مثل امروز، هر سال این جلسه را با برادران مدّاح تشکیل دادیم. شاید در بین شما جمعیّت، کسانی که عمرشان از عمر این جلسه کمتر است، کم نباشند. سی‌وچند سال است که این جلسه برقرار است. پس فرصت خوبی است برای اینکه راجع به این پدیده یک مقداری صحبت کنیم.
 بقیه مطالب سخنرانی در ادامه مطلب است


ادامه مطلب

طبقه بندی: بیانات مقام معظم رهبری،امام خامنه ای (مدظله العالی)،
برچسب ها: بیانات امام خامنه ای، ذاکرین اهل بیت(علیهم السلام)، ولادت حضرت زهرا علیهاالسلام؛،

تاریخ : چهارشنبه 11 فروردین 1395 | 02:37 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات


یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد
رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم


برچسب ها: سال 1395، تبریک سال نو،

تاریخ : یکشنبه 1 فروردین 1395 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات


به گزارش خبرنگار حوزه بسیج دانش آموزی ؛ سروان مسعودکاظمی گفت:آزمون مبنا وآیه های تمدن در شهرستان کنگاور همزمان با سراسر کشور در دوگروه خواهران و برادران در دبیرستان سمیه برگزار شد.

کاظمی در ادامه به تعداد نفرات شرکت کننده در این آزمون اشاره و افزود:در این مرحله در شهرستان 170 نفر دانش آموز در پایه 6 ثبت نام کردند و جهت ورود به طرح آیه های تمدن با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: افرادی که حد نصاب نمره را کسب نمایند در طرح پذیرفته شده و تا ورود به دانشگاه از خدمات علمی رایگان از جمله مشاوره های گروهی و انفرادی، کتب و نرم افزارهای آموزشی، آزمون های منظم و دوره های پیشرفت تحصیلی برخوردار خواهند شد.طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: آزمون مبنا، آیه های تمدن،

تاریخ : پنجشنبه 13 اسفند 1394 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
به همت اداره کمیته امداد امام خمینی و همزمان را با سراسر کشور زنگ جشن نیکو کاری در دبستان دخترانه هاجر و سایر مدارس شهرستان کنگاور همزمان با سراسر کشور توسط مسئولین نواخته شد.

به گزارش حوزه بسیج دانش آموزی به نقل از  آفتاب کنگاور؛در حاشیه این مراسم حجت الاسلام علی کریم پوریان رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگاور با اشاره به اینکه پرداختن به نیازهای اولیه انسانی و معنوی امری ضروری است تصریح کرد: اگر کسی دل انسان دیگری را شاد کند و لبخندی بر لبانی بنشاند مایه شادی و خرسندی خواهد شد.

وی با بیان اینکه معنای احسان تنها در کمک مالی به دیگران خلاصه نمی شود گفت: احسان در اصل به معنی کار نیک و محکم و قوی کار را انجام دادن است،لذا اگر ما ادعا میکنیم که کمک به دیگران کرده ایم این زمانی احسان به حسای می آید که هم کار را کامل انجام دهیم هم از تبلیغ بی جا دوری کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی با اشاره به سفارش قرآن کریم مبنی بر دعوت به نیکوکاری افزود: نیکوکاری تنها دادن مال نیست بلکه خوش‌رفتاری، صبری و بردباری را نیز شامل می‌شود.

وی همزیستی مسالمت‌آمیز را از دیگر شئون نیکوکاری یادکرد و گفت: کمک کردن و دستگیری به دیگران نیز از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به محرومیت برخی انسان‌ها از امکانات یادآور شد: اگر ما انسان‌های نیک کردار و نیک‌اندیش باشیم از سوی خداوند متعال نیز پاسخ مثبت دریافت خواهیم کرد.

در پایان مراسم زنگ جشن نیکوکاری توسط صادق رشتیانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان کنگاور نواخته شد.
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: جشن، جشن نیکوکاری، دانش آموزان، کنگاور،

تاریخ : چهارشنبه 12 اسفند 1394 | 12:13 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات


به گزارش خبرنگارحوزه بسیج دانش آموزی ،فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهرستان کنگاور صبح امروز در مراسم بدرقه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه به اردوی راهیان نور که با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان  و جمعی از مسئولان آموزش پرورش و شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: این 90 دانش‌آموز پسردر قالب دو اتوبوس به اردوی راهیان نور جنوب کشور عزیمت کردند.

سرگردعبدالحسینی ادامه داد: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مقابله با جنگ نرم دشمنان از جمله اهداف اردوهای راهیان نور است.

وی با اشاره به ضرورت آشنا ساختن نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: همه موظف به انتقال این فرهنگ به جوانان و دانش آموزان هستیم. بی شک بصیرت جوانان و نوجوانان ایرانی با اجرای برنامه هایی چون راهیان نور تقویت می شود.

 فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی تاکید کرد: راهیان نور دانش آموزی حرکت بسیار مبارکی است به این دلیل که جوانان و نوجوانان امروزی که دوران دفاع مقدس را ندیده و درک نکرده اند می توانند به وسیله این حرکت با فرهنگ دفاع مقدس آشنا شوند.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز به مکانی اعزام می‌شوند که قدم به قدم آنجا جای پای شهدا است و مکانهای مقدسی در آن وجود دارد که حضور دانش آموزان در آن می تواند بسترساز تحولی معنوی در دانش آموزان باشد.

درپایان عبدالحسینی افزود: در این اردو دانش آموزان به یادمان ها و مناطق عملیاتی اروندکنار ، شلمچه ، یادمان شهدای هویزه اعزام می‌شوند.
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: راهیان نور، دانش آموزان، پسر،

تاریخ : چهارشنبه 12 اسفند 1394 | 10:52 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
[
[http://www.aparat.com/v/9E5fB]
]

تاریخ : سه شنبه 11 اسفند 1394 | 12:51 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات

1- لطفاً خودتون رومعرفی کنید؟
آرش بابک نژادهستم رشته علوم تجربی واحدمقاومت ولایت ( باقرالعلوم )

2- شمابه عنوان فرمانده برترواحدمقاومت پیشگام معرفی شدیدبه نظرخودتون علت این انتخاب چیه؟
حضوردرخشان درجلسات فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی وفعالیت ها وهمکاری هرچه بهتربا دانش آموزان دیگر

3- خصوصیات یک فرمانده موفق رابفرمایید؟
ایمان - قلم - دانش - خلاقیت وتلاش وهمت درجهت خدمت گذاری

4- هدفتون ازحضور دربسیج دانش آموزی چیه لطفا توضیح بفرمایید؟
تقویت پایگاه بسیج دبیرستان - خدمت گذاری

5- آیا به عنوان فرمانده واحدمقاومت تمام توان خودتون رو برای اجرای برنامه های بسیج گذاشتید؟
بله تاجایی که ممکن است تلاش کرده ام

6- کدامیک از برنامه بسیج دانش آموز تاثیرگذارتراست؟ چرا؟
مسابقات ورزشی، چون استقبال زیادی دارد.

7- به نظرشما فرق بسیجی دهه سوم وچهارم انقلاب با دهه اول ودوم چیه؟
دهه ی اول ودوم بسیج نظامی وجنگی بود، ودر دهه سوم وچهارم جنگ فرهنگی وجنگ نرم است.

8- آیا مسئولیت فرمانده واحدبه درس شما لطمه واردنکرده است؟
خیر- چون ما زمان مشخص شده در زنگ تفریح را برای کارهایمان قرار داده ایم

9- پشتیبانی مدیردبیرستان دراجرای فعالیت های بسیج راچقدرموثرمی دانید؟
خوب اگرمدیربافعالیت ها مخالفت نکند.

10- به نظرشماجای چه برنامه ای دربسیج دانش آموزی خالیه؟
کلاس های آموزش قرآن

11- اگرپیشنهادی برای اثرگذاری بیشتربرنامه های بسیج دانش آموزی داریدبفرمایید؟
پذیرایی دربرنامه های خاصی از دانش آموزان

12- چه فعالیت خلاقانه ای علاوه برکارهای محوله بسیج دانش آموزی درمدرسه خودانجام داده اید؟
کتابخانه مدرسه فعالیت فرهنگی ماست.

13- آیا درانتخابات شرکت می کنید؟ چرا؟ وچه انتظاری ازنماینده منتخب خود دارید؟
خیر، چون من سنم به رای دادن نمی رسد. انتظار کمک به شهر را از او دارم

14- باتوجه به اینکه به سن رای گیری نرسیده اید، اگرمی توانستیدرای بدهیدچه ملاک هایی برای انتخاب خود داشتید؟(اختصاص به دانش آموزانی که هنوزبه سن رای نرسیده اند).
شخصی که در زمان جنگ تحمیلی سابقه ی داشته باشد- هدفش ساختن وکمک به مردمان آن شهر باشد نه اهداف شخصی خود.

15- اولین چیزی که با دیدن یا شنیدن کلمات زیربه ذهنتون می رسه بفرمایید؟

*رهبر: بزرگ یک ملت با تاریخ وقدمت کهن وپیشرو مملکت است.
*بسیج : بسیج لشکرمخلص خداست چون برای خدمت گذاری وحفظ منافع وارزش های کشورتلاش می کند.
*فرمانده: یک اسم است فقط خدمت وانجام کارها به نحواحسن
*میهن: این سرزمین آریایی است هیچ کشوری حق تجاوز به خاکمان را ندارد.
*شهید دانش آموز: الگو وافتخارما در هر زمینه چه درسی وچه ورزشی - دلیرمردی ومردانگی
*آمریکا: آمریکا دشمن دیرینه ما ازموفقیت های ماست و از موفقیت های ما درهر جنبه ای ناراحت است.

16- به عنوان سخن پایانی اگر مطلبی داریدبفرمایید؟
تعیین فرماندهان برای هرمدرسه درسطح شهرستان ونظارت پی درپی ازواحدهای پیشگامان.طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: مصاحبه، فرمانده واحد،

تاریخ : دوشنبه 10 اسفند 1394 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
همزمان با سراسر کشور مردم انقلابی و ولایت مدار شهرستان کنگاور با حضور گسترده و با شکوه خود در پای صندوقهای رأی برگ زرین دیگری را در دفتر افتخارات خود به ثبت رساندند.

طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: انتخابات، شورانتخاباتی، کنگاور،

تاریخ : شنبه 8 اسفند 1394 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
 خبرنگار حوزه بسیج دانش آموزی در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان با تعدادی از دانش آموزان شهرستان کنگاور در خصوص علت حضورشان در انتخابات و معیار و انتظارات آنها از نمایندگان منتخب گفتگو کرده است.


زهرا بلنداندام افزود: شرکت درانتخابات و رای به نامزد مورد علاقه بهترین فرصت و تعیین سرنوشت خود می دانند.
خوشحالم که برای نخستین بار درانتخابات نماینده مجلس شورای اسلامی وهمچنین نماینده خبرگان  رهبری شرکت می کنم و با رای خود باعث عظمت نظام اسلامی درجهان شده ام.
 وی افزود: انتخابات نوعی حضور در صحنه و تعیین سرنوشت است و با رای هر ایرانی درصندوق تیری بر قلب استکبار جهانی می نشیند.یکی دیگراز رای اولی های  حضور مردم در انتخابات را باعث عظمت ایران خواند و اضافه کرد: هدف از رای دادن به کاندیدای مورد نظرم ناامید کردن دشمنان ایران اسلامی برای دست برداشتن از سرملت بزرگ ایران است.
وی افزود: با حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات ترس دشمنان از انقلاب اسلامی دوچندان می شود.عسگری یکی دیگر از دانش آموزان رأی اولی اضافه کرد: انتخابات عرصه اندیشه، فکر و عقیده است و امروز ورود رای اولی ها به این عرصه سرنوشت ساز موجی از وحشت را برای استکبار جهانی به وجود آورده است.
دیگر رای اولی می گوید: حضور درانتخابات مشت محکمی بردهان دشمن واستکبارجهانی است وبا این حضور ملت ایران پیروز میدان می شود.
وی ادامه داد: ملت شهید پرور ایران هیچ وقت خون شهیدان خود را فراموش نمی کند وبا حضور خود پای صندوق های رای دل شهیدان را شاد خواهد کرد.


طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: رأی اولی، دانش آموزان،

تاریخ : سه شنبه 4 اسفند 1394 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: یادواره، یادواره شهداء،

تاریخ : دوشنبه 3 اسفند 1394 | 12:09 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
به گزارش حوزه بسیج دانش آموزی؛سرگردغلامرضا عبدالحسینی،افزود: نهمین دوره لیگ علمی پایا با همکاری سازمان بسیج دانش آموزی و موسسه پایه های اول،دوم و سوم دبیرستان در دبیرستان سمیه برگزار شد.

عبدالحسینی با بیان اینکه دانش آموزان شرکت کننده در قالب تیم های 5 نفره پاسخگوی سوالات می باشند افزود: 6تیم دختران و 4 تیم پسران شهرستان کنگاور در مقاطع مختلف تحصیلی به رقابت پرداختند.

وی تصریح کرد: مرحله اول مقدماتی در سطح حوزه و مرحله دوم نیمه نهایی در استان و مرحله نهایی به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود.


طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: لیگ علمی پایا، دانش آموزان،

تاریخ : شنبه 1 اسفند 1394 | 11:24 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
بار دیگر ملت غیور و ولایت مدار کنگاور لبیک گویان به خیابان ها آمدند و با آرمان های پاک انقلاب تجدید پیمان کردند. 

با وجود سردی هوا و بارش برف مردم انقلابی و فهیم کنگاور با حضورخروشان و بی سابقه خود در خیابان های شهر فریاد ضد استکباری سردادند.

درحاشیه راهپیمایی دانش آموزان به نقاشی باموضوع 22بهمن پرداختند.
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: 22بهمن، راهپیمایی 1394،

تاریخ : شنبه 24 بهمن 1394 | 01:19 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات


نشریه دانش آموزی « امام آمد » به همت بسیج دانش آموزی کنگاور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر منتشر شد.
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: نشریه، نشریه22بهمن، دانش آموزی،

تاریخ : پنجشنبه 22 بهمن 1394 | 01:30 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات
در بخشی از بیانیه سازمان بسیج دانش آموزی آمده است: یوم الله 22 بهمن یادآور ایستادگی ها و ایثارگری های مردمان مومن و نستوه این سرزمین و شاخص 37 سال ضلالت و سرافکندگی دشمنان قسم خورده این نظام مقدس در همه عرصه های سخت و نرم هماوردی با انقلاب اسلامی است.

"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"

یوم الله 22 بهمن روز رهایی ملت ایران از طاغوت 2500 ساله شاهنشاهی و تحقق وعده حتمی الهی به مومنان در آیه مبارکه << الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا>> است. سی و هفتمین سالگرد این روز تاریخی و ماندگار ، یادآور ایستادگی ها و ایثارگری های مردمان مومن و نستوه این سرزمین و شاخص 37 سال ضلالت و سرافکندگی دشمنان قسم خورده این نظام مقدس در همه عرصه های سخت و نرم هماوردی با انقلاب اسلامی است که این مهم در پرتو ایمان به الطاف حضرت حق و تقید به اسلام عزیز و وحدت آحاد ملت حول محور ولایت فقیه حاصل شده است. حصول توفیقات فراوان و دستاوردها و پیشرفتهای بی نظیر ملت در عرصه های متعدد در قریب به چهاردهه عمر انقلاب اسلامی ، دشمن ناامید از همه تاکتیکها و راهبردهای خصمانه را وادار کرده تا این بار در لباس دوست و با راهبرد نفوذ و تعامل اهداف سلطه جویانه و استکباری خود را به پیش برد.ادامه مطلب

طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: بیانیه، بیانیه دانش آموزی، 22بهمن،

تاریخ : چهارشنبه 21 بهمن 1394 | 12:10 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات

تعداد کل صفحات : 21 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • آنکولوژی | اخبار وب | تیم بلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic